Privacy policy

Privacybeleid van Ydona B.V.

Effectief vanaf 01/01/2024

Ydona B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ydona B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrij  welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Identificatie van de Verantwoordelijke Ydona B.V.
Oosterweg 28, 1706 BT Heerhugowaard
Telefoon: +31 (0) 72 303 40 60
KvK: 89128400

Verzamelde Gegevens
Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens:
Bedrijfsnaam
Adres
E-mailadres
Namen van contactpersonen
Deze gegevens zijn nodig om de door u geplaatste bestellingen te verwerken.

Doel van Gegevensverzameling
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor:

  • Het verwerken van bestellingen
  • Klantenservice
  • Marketingdoeleinden

Gegevensdeling en Openbaarmaking
Verzenden en Logistiek:
DHL: Voor het bezorgen van uw pakket delen wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL.
DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de levering en deelt deze gegevens indien nodig met onderaannemers.

Facturatie en Boekhouden:
E-Boekhouden: Uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details van uw bestelling worden gedeeld voor het administreren van verkoopfacturen. E-boekhouden behandelt uw gegevens vertrouwelijk en is tot geheimhouding verplicht.

Gegevensopslag en Beveiliging
Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en treffen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers binnen de Europese Unie en worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de wetelijke bewaartermijnen.

Rechten van Gebruikers
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor het uitoefenen van deze rechten, of voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Gebruik van Cookies en Tracking Technologieën
Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om de func onaliteit te verbeteren, uw voorkeuren te onthouden en de website-ervaring te personaliseren. Cookies helpen ons ook om algemene gebruiksstatistieken te verzamelen. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt. Belangrijke wijzigingen zullen gecommuniceerd worden op onze website of via e-mail. Wij adviseren u om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Contactinformatie
Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit privacybeleid of over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Lies-Anne Kramer

Info@ydona.nl

Oosterweg 28, 1706 BT Heerhugowaard, Nederland

WhatsApp